Ga naar de inhoud
Home » Privacy- en cookieverklaring Go4inkjet

Privacy- en cookieverklaring Go4inkjet

Privacyverklaring

Hoe gaan we om met uw persoonsgegevens en uw privacy? Dat leest u hieronder.

Algemeen

De privacywetgeving geldt vanaf 25 mei 2018 ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze verordening heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten met betrekking tot die verwerking.  

Met deze privacyverklaring krijgt u informatie over uw rechten en onze plichten, die gelden op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast geldt een privacy beleid voor onze website, welke beiden op de website www.go4inkjet.com te vinden zijn.

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens als klant van Go4inkjet?

Om diensten correct en zorgvuldig te kunnen verrichten en/of uw opdrachten goed en zorgvuldig te kunnen verrichten, hebben we van u enkele gegevens nodig. Die gegevens gebruiken wij bijvoorbeeld voor het opstellen van documenten (correspondentie, overeenkomsten, verzoekschriften, aanvragen en dergelijke), maar ook voor onze administratie, en het archief/de opslag van uw dossier, maar ook voor het opmaken van de factuur voor de verrichte diensten. 

Wij verwerken niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk is.

Wat zijn de plichten van Go4inkjet?

Wij zijn volgens de AVG de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in uw dossier plaatsvindt. Bij ons werk zijn we verplicht rekening te houden met het volgende:

• Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

o voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tot het verrichten van diensten;

o voor de tenaamstelling van uw factuur;

o voor het voeren van een deugdelijke administratie;

o voor het deugdelijk archiveren en bewaren van uw gegevens;

o voor doelmatig beheer en beleid.

• Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden, tenzij het een verenigbaar doel betreft in de zin van de AVG of de uitvoeringswet AVG;

• Als Go4inkjet een of meer werknemers zou inschakelen voor het verrichten van diensten, dan gaan zij ieder vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is alsdan schriftelijk vastgelegd in de arbeidsovereenkomst van die medewerkers;

• Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Wij hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om een beveiligingsincident te voorkomen;

• Gegevens worden in beginsel niet buiten de EU opgeslagen;

• Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede dienstverlening. Daarna worden ze vernietigd, tenzij u aangeeft dat u ze geretourneerd wenst te hebben.

Voor de benodigde gegevens is deze bewaartermijn in principe 7 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk zou zijn. 

Wat zijn uw rechten als betrokkene?

U heeft de volgende rechten:

• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

• Het recht op correctie, beperking, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. 

• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. 

• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring aan uw dossier.

• Het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens, die u aan ons verstrekt heeft.

• Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een e-mailbericht kenbaar maken aan Go4inkjet. 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Alle door Go4inkjet ingezette medewerkers of dienstverleners zullen ieder de verplichting opgelegd krijgen vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld ook in dat een derde niet zonder uw toestemming toegang tot persoonsgegevens krijgt. Dus uw toestemming is dan vereist. 

Uitwisseling gegevens

Wij wisselen in beginsel geen gegevens met derden uit. Dat is alléén anders als u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven. Alleen met uw toestemming kunnen gegevens gedeeld worden met derden.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid of deze verklaring te wijzigen. 

Hebt u vragen over ons privacy beleid?

Stuur dan een e-mail naar superi@go4inkjet.com. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. 

Cookieverklaring

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te laten functioneren, de website te helpen analyseren om onze dienstverlening te verbeteren of voor marketing doeleinden.

Overzicht van gebruikte cookies

Hieronder wordt beschreven welke cookies we zelf plaatsen en van welke third-party cookies gebruik worden gemaakt.

Noodzakelijke cookies

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt.

Social media deel-knoppen

Op de site kunnen deel-knoppen zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen op social media platformen zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat een bezoeker ingelogd is, zodat men niet opnieuw op Facebook, Twitter of LinkedIn hoeft in te loggen wanneer zij iets willen delen.

Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kunt u de desbetreffende privacy verklaringen inzien op hun eigen website:

Facebook: https://facebook.com/policies/cookies
Twitter: https://twitter.com/privacy
Linkedin: https://linkedin.com/legal/cookie-table

Deze verklaringen en links kunnen veranderen. We doen ons best om deze links up-to-date te houden.

Embedded content

Er kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op deze website wordt ontsloten. Denk hierbij aan YouTube- of Vimeo-video’s. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kunt u vinden in het privacy beleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle over.

Vimeo: https://vimeo.com/cookie_list
Google / YouTube: https://policies.google.com/technologies/cookies

Analytische cookies

Analytische cookies verzamelen (vaak anoniem) gegevens en statistieken om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken, zodat we de website en onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Google Analytics

Via Google Analytics worden op deze website (geanonimiseerd) gegevens over het bezoekgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers door de website navigeren. Wij gebruiken deze informatie om beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:

  • We hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • We hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd, wanneer u hebt aangegeven geen statistische cookies geplaatst wilt hebben;
  • We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet;
  • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Wilt u niet dat uw bezoekgedrag wordt bijgehouden? Dan kunt u een plugin van Google downloaden die dit voorkomt en is beschikbaar voor Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera. Deze instelling geldt dan voor alle websites die u bezoekt, dus niet alleen voor deze website. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Analytische cookies op de website

NaamGeplaatst doorVerloopt naDoeleinde
_gaGoogle Analytics2 jaarRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
_gidGoogle AnalyticsBeëindiging sessieRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
_gatGoogle AnalyticsBeëindiging sessieGebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen.

Verwijderen van cookies

Via de instellingen van uw browser kunt u geplaatste cookies verwijderen. Ook kunt u hier het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. Waar deze functie precies zit, verschilt per browser.

Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies

De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op www.go4inkjet.com wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube video’s. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen.

Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf niet altijd op de hoogte zijn. Komt u op onze website onvoorziene cookies tegen die u niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via superi@go4inkjet.com. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.